Graad 10 - Nog Oefeninge : Antwoorde

Persentasies.

1.1
30% = 0,30         1.2      45% = 0,45        1.3      82% = 0,82       
1.4
  3% = 0,03              1.5      14% = 0,14        1.6      230% = 2,30       
     
2.1
   0,2 = 20%         2.2      0,35 = 35%         2.3      0,85 = 85%        
2.4
   0,345 = 34,5    2.5      0,075 = 7,5% 2.6      3,06 = 306%  
     
3.1 36% van 3,26 m = 1,174 m                      3.2      45% van 215 punte = 96,75 punte
3.3 14% van R288,34 = R40,37                     3.4      75% van 320 450 liter = 240 337,5 liter
3.5 11% van R805 912 = R88 650,32            3.6      8% van 320 mense = 25 mense
     
4.1 18 ; 50 = 36%                                           4.2      314 ; 862 = 36,4269%
4.3 0,026 ; 1,197 = 2,172%                            4.4     21,47 ; 78,04 = 27,51%
     
5.1
             Vak   Punt Maksimum Persentasie
  
Wiskundige Geletterdheid    26        40        65%
  
             Engels                    42        60        70%
  
       Geskiedenis                  21        70        30%
  
       Rekeningkunde    18        45        40%
5.2 Engels was die hoogste punt.
5.3 Ja, Geskiedenis 30%
     
6.1
a   =   54 6.2 b   =   28% 6.3 c   =   12050 6.4 d   =   15772,75 6.5 e   =   7,6%
     
7.1
a   =   29,17% 7.2 b   =   456 7.3 c   =   245 7.4 d   =   28,04
7.5
e   =   -19,4% 7.6 f   =   238 7.7 g   =   1205 7.8 h   =   -2,67%
7.9
m   =   999,045 7.10 n   =   87,61          
     
     
     
  
Na bo Probleme Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad