Graad 10 - Nog Oefeninge : Antwoorde

Koers, verhouding, eweredigheid en spoed.

1.1 Meer aartappels sal meer kos.
1.2 Direkte eweredigheid.
1.3 R106,69
     
2. R51,36
     
3.1 R467,23              3.2    119,154 liter
     
4.1 84,933 minute    4.2    13,797 km
     
5.1 96 km/h               5.2    336 km             5.3    24,1875 minute
     
6.1 4,167 m               6.2    10,8 km            6.3    3,213 uur
     
7.1 Nee, hulle sal die grond gouer/vinniger omspit.
7.2 Omgekeerde eweredigheid.
7.3 1,2 dae.
     
8. 34 kinders
     
9.1 7 kinders             9.2    2 lekkers
     
10.1 Meer liter petrol sal nodig wees vir 100 km.
10.2 Direkte eweredigheid - meer kilometer gebruik meer petrol.
10.3 7,2 liter             10.4    258,333 km km
     
  
Na bo Probleme Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad