Graad 12 - Nog oefeninge : antwoorde.

Koers, verhouding en eweredigheid.

1.1
R15   :   R20
1.2
10   :   15   :   20
1.3
2760   :   11 040   :   20 700
2.1
37,8
2.2
4 590
2.3
65,5
3.1
10 minute
3.2
13 km
4.1
R1 200
4.2
59
4.3
R870
5.1
12,954 km/liter   |   7,719 liter/100 km.
5.2
277,216 km   |   277,237 km
5.3
33,193 liter
6.1.1
100 cm = 1 m
6.1.2
1750 mm = 1,75 m
6.1.3
17,5 m
6.2.1
0,708 m = 70,8 cm
6.2.2
0,008 m = 8 mm
6.2.3
0,0252 m = 2,52 cm
massa
7.1
Volume is direk eweredig aan massa omdat die koers   --------------   dieselfde bly.
volume
1 kg
1 000 g
3
7.2
Die digtheid van water   =   --------------   =   --------------   =   1 g/cm  
1 liter
1 000 cc
3
7.3.1
115,8 g
7.3.2
21,4 cm  
41,2 g
3
7.3.3
Digtheid van stof   =   ---------------    =   17,167 g/cm     en dit is minder as die digtheid van goud.
3
2,4 cm  
Die ring is dus nie van suiwer goud gemaak nie.
3
7.4.1
11,35 g/cm  
3
7.4.2
16 cm  
7.4.3
90,8 g
  
Na bo Oefening Graad 12 - Oefeninge Graad 10 - Oefeninge Graad 11 - Oefeninge Tuisblad