Graad 12 - Nog oefeninge.

Koers, verhouding en eweredigheid.

1.
Verdeel
1.1
R35 in die verhouding 3 : 4.
1.2
45 lekkers in die verhouding 2 : 3 : 4
1.3
R34 500 in die verhouding 2 : 8 : 15
2.
Vermeerder
2.1
'n lengte van 21,6 m in die verhouding 4 : 7
2.2
'n wins van R3 672 in die verhouding 4 : 5
2.3
'n massa van 91,7 kg in die verhouding 7 : 5
3.
Jan draf 5 km in 25 minute.
3.1
Hoe lank neem dit hom om 2 km te draf?
3.2
Hoe ver kan hy in 65 minute draf?
4.
Marie verdien R30 per uur. Sy werk elke weeksdag, Maandag tot Vrydag, vir 8 uur per dag.
4.1
Bereken haar weeklikse loon.
4.2
Hoeveel uur moet sy werk om R1 770 te verdien?
4.3
Sy het R870 verdien. Hoe lank het sy gewerk?
5.
'n Motor verbruik 47,32 liter petrol om 613 km te ry.
5.1
Bereken die motor se brandstofverbruik in km/liter en ook in liter/100 km.
5.2
Hoe ver kan die motor ry as dit 21,4 liter petrol teen dieselfde brandstofverbruik verbruik?
5.3
Hoeveel liter petrol sal die motor verbruik om 430 km te ry?
6.
'n Plan is geteken op 'n skaal van 1 : 50.
6.1
Watter afstand in die werklike lewe word voorgestel deur 'n afstand van
6.1.1
2 cm op die plan?
6.1.2
35 mm op die plan?
6.1.3
0,35 m on die plan?
6.2
Watter afstand op die plan word voorgestel deur    . . .   in die werklike lewe?
6.2.1
35,4 m
6.2.2
0,4 m
6.2.3
1,26 m
massa
7.
Die digtheid van 'n stof word gedefinieer deur: digtheid van stof   =   --------------
volume
7.1
Watter hoeveelheid is direk eweredig aan massa? Verduidelik.
7.2
Die massa van 1 liter water is 1 kg.
3
Bereken die digtheid van water in g/cm  
3
7.3
Die digtheid van goud is 19,3 g/cm  .
3
7.3.1
Bereken die massa van 6 cm   goud.
7.3.2
Bereken die volume van 413,02 g goud.
3
7.3.3
Daar word beweer dat 'n ring met massa 41,2 g en 'n volume van 2,4 cm    van suiwer goud gemaak
is. Is die bewering korrek? Verduidelik jou antwoord.
3
7.4
Die massa van 'n blokkie lood is 24,97 g en die volume van die blokkie is 2,2 cm  .
7.4.1
Bereken die digtheid van lood.
7.4.2
'n Tweede blokkie van lood het 'n massa van 181,6 gram. Bereken die volume van die blokkie.
7.4.3
'n Kubus is van lood gemaak. Die lengte van 'n sy is 2 cm. bereken die massa van die kubus.
  
Na bo Antwoorde Graad 12 - Oefeninge Graad 10 - Oefeninge Graad 11 - Oefeninge Tuisblad