Graad 12 - Nog oefeninge : antwoorde.

Kosprys, verkoopprys, wins, BTW.

1.1
a = 11,5   ;   b = 103,5
1.2
c = 10,91   ;   d = 207,24
1.3
e = 6,5   ;   f = 58,90
1.4
g = 7,5   ;   h = 754,8
1.5
j = 8   ;   k = 63,52
1.6
m = 415,5   ;   n = 15
1.7
p = 328   ;   q = 41
2.1
a = 3,64   ;   b = 49,16
2.2
c = 6,45   ;   d = 32,25
2.3
e = 65   ;   f = 41,25
2.4
g = 321,54   ;   h = 33,3
2.5
j = 645,24   ;   k = 15
2.6
m = 18   ;   n = 3,83
2.7
p = 48,24   ;   q = 4,1
3.1
a = 2,1   ;   b = 17,1
3.2
c = 5,08   ;   d = 41,33
3.3
e = 118,84   ;   f = 16,64
3.4
g = 502   ;   h = 70,28
3.5
j = 112,63   ;   k = 917,14
3.6
m = 7,79   ;   n = 63,43
3.7
p = 81,28   ;   q = 11,38
4.1
Die totale koste is gelyk aan die aantal kaartjies gekoop vermenigvldig met 5   ;   c = 5n
4.2
Die totale inkomste is gelyk aan die aantal kaartjies verkoop vermenigvuldig met 8   ;   a = 8q
4.3
wins = inkomste - koste   ;   P = 8q - 5n
4.4.1
Jy maak 'n wins : totale inkomste is groter as die totale uitgawe (koste).
4.4.2
Jy maak nog 'n wins : P = 8n - 5n = 3n > 0 [onthou q = n].
4.4.3
Jy breek gelyk as q = (5/8)n. As q kleiner is as (5/8)n, dan maak jy 'n verlies.
4.5
As q kleiner is as (5/8)n, dan maak jy 'n verlies.
4.6
1 200 kaartjies
5.1
R2,50
5.2
100%
5.3
1 800 kaartjies
5.4
Nuwe koste = R2,95 en nuwe wins = R2,05
5.5
2196 : jy kan net 'n heelgetal kaartjies verkoop.
5.6
R5,90
  
Na bo Oefening Graad 12 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Tuisblad