Graad 12 - Nog oefeninge.

Kosprys, verkoopprys, wins, BTW.

1.
Voltooi die tabel deur die waarde van elke letter te bereken:
Nommer 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Verkoopprys, R 115 218,15 63 816 794 m n
Persentasie afslag 10 5 e g j n 12,5
Afslag gegee, R a c 4,10 61,2 k 62,33 q
Jy betaal b d f h 730,48 353,17 287
2.
Voltooi die tabel deur die waarde van elke letter te bereken :
Nommer 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Kosprys, R 45,52 25,8 25 f h 21,25 p
Wins, persentasie 8 25 d g k m 8,5
Wins, R a c 16,25 107,07 96,79 n q
Verkoopprys, R b d e 428,61 742,03 25,08 52,34
3.
Voltooi die tabel deur die waarde van elke letter te bereken :
Nommer 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Verkoopprys, R 15 36,25 e g 804,51 55,64 p
BTW a c f h j m q
Finale prys, R b d 135,48 572,28 k n 92,66
4.
Jy koop kaartjies met prente op teen R5 stuk en verkoop hulle dan weer teen R8 stuk.
4.1
S in woorde, en skryf ook 'n formule neer, hoe jy die koste van enige aantal
kaartjies kan bepaal.
Gebruik die volgende simbole:   c : koste in Rand;   n : die aantal kaartjies gekoop.
4.2
S in woorde, en skryf ook 'n formule neer, hoe jy die inkomste van die verkope van
enige aantal kaartjies kan bepaal.
Gebruik die simbole   a : inkomste en q : aantal kaartjies verkoop.
4.3
S in woorde, en skryf ook 'n formule neer, hoe jy die wins kan bepaal.
Gebruik P vir die wins.
4.4
Gestel P = 8q - 5n. Wat gebeur as
4.4.1
q groter is as n?
4.4.2
q gelyk is aan n?
4.4.3
q kleiner is as n?
4.5
Wanneer sal jy 'n verlies maak?
4.6
Gestel dat jy 'n wins van R3 600 per maand wil maak. Hoeveel kaartjies moet jy verkoop
om hierdie wins te maak?
5.
Jy vervaardig kaartjies met prente daarop. Die koste is R2,50 per kaartjie en jy verkoop die
kaartjie teen R5.
5.1
Hoeveel wins maak jy per kaartjie?
5.2
Wat is die persentasie wins per kaartjie?
5.3
Jy will 'n minimum inkomste van R4 500 per maand h. Hoeveel kaartjies moet jy
per maand verkoop?
5.4
Die koste om die kaartjie te maak styg nou met 18% en jy verkoop die kaartjies nog teen R5 stuk.
Hoeveel wins maak jy nou per kaartjie en wat is die persentasie wins?
5.5
Hoeveel kaartjies moet jy nou verkoop om dieselfde inkomste as in 5.3 te verdien?
5.6
Jy wil dieselfde persentasie wins as in 5.2 maak. Teen watter prys moet jy nou die kaartjies verkoop?
  
Na bo Antwoorde Graad 12 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Tuisblad