WISKUNDE
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Statistiek : antwoorde
  
MATHEMATICS
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Statistics : answers
  
  
Antwoorde / Answers  4  
  
  
    4.1  
                                                                                 Gemid / Mean    Mediaan / Median    Modus / Mode
  Dogters / Girls      1      2      4      5      5      6      6      7      7      8      8      8      8      9                                     6,00    6,5    8
  Seuns / Boys      1      2      3      4      5      5      7      7      7      8      8                                              5,18    5    7
  Klas / Class      1      1      2      2      3      4      4      5      5      5      5      6      6      7      7      7      7      7      8      8      8      8      8      8      9    5,64    6    8
  
[ V/Q 4. ]    4.2   Daar is 14 dogters in die klas van 25.
  
                                     14
            P(dogter)  =  ───                      [ V/Q 4. ]
                                     25
  

    4.3   Daar is 9 uit 11 seuns.
  
                                                    9
           P(seun + punt < 8)  =  ───       [ V/Q 4. ]
                                                   11
  

    4.4   Daar is 12 uit 25 leerlinge.
  
                                                        12
            P(leerling + punt > 6)  =  ───
                                                        25
                                                              [ V/Q 4. ]
  

    4.5   Daar is 4 uit 14 dogters.
  
                                                       12
            P(dogter + punt = 8)  =  ───
                                                       25
                                                              [ V/Q 4. ]
  

    4.6   Daar is 5 uit 11 seuns.
  
                                                          5
            P(seun + punt > 5,18)  =  ───
                                                         11
                                                              [ V/Q 4. ]
  

    4.7   Daar is 11 uit 25 leerlinge.
  
                                                             11
            P(leerling + punt < 5,64)  =  ───
                                                             25
                                                                [ V/Q 4. ]
  

    4.8   Daar is 1 uit 25 leerlinge.
  
                                                        1
            P(leerling + punt > 8)  =  ───
                                                       25
                                                              [ V/Q 4. ]
  

    4.9   Daar is geen seuns nie, 0 uit 11.
  
                                                     0
            P(seun + punt = 6)  =  ───
                                                    11
                                                              [ V/Q 4. ]
  


    4.2   There are 14 girls in the class of 25.
  
                               14
            P(girl)  =  ───                                [ V/Q 4. ]
                               25
  

    4.3   There are 9 from 11 boys.
  
                                                    9
           P(boy + mark < 8)  =  ───             [ V/Q 4. ]
                                                   11
  

    4.4   There are 12 from 25 learners.
  
                                                        12
            P(learner + mark > 6)  =  ───
                                                        25
                                                                    [ V/Q 4. ]
  

    4.5   There are 4 from 14 girls.
  
                                                  12
            P(girl + mark = 8)  =  ───
                                                  25
                                                                    [ V/Q 4. ]
  

    4.6   There are 5 from 11 boyss.
  
                                                         5
            P(boy + mark > 5,18)  =  ───
                                                        11
                                                                    [ V/Q 4. ]
  

    4.7   Yhere are 11 from 25 learners.
  
                                                              11
            P(learner + mark < 5,64)  =  ───
                                                              25
                                                                    [ V/Q 4. ]
  

    4.8   There is 1 from 25 learners.
  
                                                          1
            P(learner + mark > 8)  =  ───
                                                         25
                                                                    [ V/Q 4. ]
  

    4.9   There are no boys, 0 from 11.
  
                                                    0
            P(boy + mark = 6)  =  ───
                                                   11
                                                                    [ V/Q 4. ]