WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Omskakeling : antwoorde.
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Conversions : answers.
  

  
Antwoord / Answer   1.

    
      1.1  1 jrt / yd = 0,9144 m.
  
             50 jrt / yd = 50 × 0,9144  m.
  
                              = 45,72  m.                            [ 1.1 ]
  
  
  
        1.3  2,2048 lb = 1 kg.
  
                                      1
                       1 lb = ─────  kg
   
                                2,2048  
  
                                                    1
  
               18,42 lb =  18,42 ×   ─────  kg
                                                 2,2048
  
                            = 8,354 kg                              [ 1.3 ]
  
  
  
         1.5    1,6083 km = 1 myl / mile .
  
                                              1
                           1 km = ───── myl / mile
                                        1,6083
  
                                                      1
                      3,4 km =  3,4 ×   ─────  myl / mile
                                                 2,2048
  
                                  = 2,114 myl / mile            [ 1.5 ]
  
  
  
         1.7     1 kg = 2,2048 lb
  
                 25 kg = 25 × 2,2048 lb.
  
                           = 55,12  lb                                  [ 1.7 ]
  
  
  
         1.9      4,5461 ℓ = 1 gal.
  
                                           1
                             1 ℓ = ─────  gal
                                      4,5461
  
                                                            1
                      234,6 ℓ =  234,6 ×   ─────  gal
                                                      4,5461
  
                                  = 51,605 gal                      [ 1.9 ]
  
  
  
         1.11  1 gal = 8 pt.
  
                 3,56 gal = 3,56 × 8  pt.
  
                                = 28,48  pt                        [ 1.11 ]
  
  
  
        1.13      0,0353 ons / oz = 1 g.
  
                                            1
                  1 ons / oz = ─────  g
                                      0,0353
  
                                                     1
                  5 ons / oz =  5 ×   ─────  g
                                               0,0353
  
                                  = 141,643 g                    [ 1.13 ]
  
  
  
         1.15  1 kg = 2,2048 lb.
  
                 18,45 kg = 18,45 × 2,2048  lb.
  
                                = 40,679  pt                      [ 1.15 ]
  
  
  
         1.17      0,0353 ons / oz = 1 g.
  
                                            1
                  1 ons / oz = ─────  g
                                      0,0353
  
                                                     1
                  5 ons / oz =  5 ×   ─────  g
                                               0,0353
  
                                  = 141,643 g                    [ 1.17 ]
  
  
  
        1.2  1 myl / mile = 1,6083 km.
  
               31,35 myl / miles = 31,35 × 1,6083  km.
  
                              = 50,42  km.                            [ 1.2 ]
  
  
  
         1.4  0,9144 m = 1 jrt / yd
  
                                         1
                         1 m = ──────   jrt / yd.
                                      0,9144
  
                                                   1
                       75 m = 75 × ──────   jrt / yd.
                                              0,9144
  
                                = 82,021  jrt / yd.                   [ 1.4 ]
  
  
  
  
  
         1.6    1,76 pt = 1 ℓ.
  
                                       1
                      1 pt = ─────  ℓ
                                   1,76
  
                                                1
                      6 pt =  6 ×   ─────  ℓ
                                            1,76
  
                             = 3,409 ℓ                                [ 1.6 ]
  
  
  
         1.8     1 gal = 4,5461 ℓ
  
                 2,3 gal = 2,3 × 4,5461 ℓ
  
                             = 10,456  ℓ                                [ 1.8 ]
  
  
  
         1.10  4,5461 ℓ = 1 gal
  
                                   1
                     1 m = ──────   jrt / yd.
                                 0,9144
  
                                                 1
                     75 m = 75 × ──────   jrt / yd.
                                            0,9144
  
                              = 82,021  jrt / yd.                    [ 1.10 ]
  
  
  
          1.12        1 ℓ = 1,76 pt
  
                   3,45 ℓ = 3,45 × 1,76 pt
  
                             = 6,072  pt                              [ 1.12 ]
  
  
  
         1.14  2,2048 lb = 1 kg
  
                                            1
                           1 lb = ──────  kg
                                       2,2048
  
                                                 1
                          7 lb = 7 × ──────   kg.
                                            2,2048
  
                                 = 3,175  kg                        [ 1.14 ]
  
  
  
         1.16        1 g = 0,0353 ons / oz
  
                   340 g = 340 × 0,0353 ons / oz
  
                             = 12,002  ons / oz                [ 1.16 ]
  
  
  
         1.18        1 g = 0,0353 ons / oz
  
                   650 g = 650 × 0,0353 ons / oz
  
                             = 22,945  ons / oz
  
                  16 ons / oz = 1 lb
  
                                               1
                    1 ons / oz = ──────  kg
                                             16
  
                                                                1
                  22,945 ons / oz = 22,945 × ───   lb.
                                                               16
  
                                           = 1,434  lb              [ 1.18 ]
  
  
  
Vraag / Question   2.

  
        2.1  1 duim / in = 2,54 cm  = 2,54 × 10  mm
  
                                 =  25,4  mm
  
                8,5 duim / in =  8,5 × 25,4  mm
  
                                      = 215,9 mm                        [ 2.1 ]
  
  
  
       2.3  Skakel duim om na voet en voet na meter.
  
              Convert inches to feet and feet to meter.
  
             12 duim / in = 1 vt / ft
  
               6 duim / in = (6 ÷ 12)    = 0,5 vt / ft
  
               3 vt / ft 6 duim / in = 3,5 vt / ft
  
                                 1 vt / ft = 0,3048 m
  
               3 vt / ft 6 duim / in = 3,5 × 0,3048  m
  
                                             = 3,5 × 0,3048  m
  
                                             = 1,067  m
  
                             OF  /  OR
  
              Skakel voet om na duim en duim na cm en
  
              cm na meter.
  
              Convert feet to inches and inches to cm and
  
              cm to meter.
  
                1 vt / ft = 12 duim / in
  
                3 vt / ft = 3 × 12 duim / in = 36 duim / in
  
                3 vt / ft  6 duim / in = 36 + 6 = 42 duim / in
  
                1 duim / in = 2,54 cm = 2,54 ÷ 100 m = 0,0254 m
  
                3 vt / ft  6 duim / in = 42 × 0,0254 m   
  
                                               = 1,067  m                    [ 2.3 ]
  
  
  
  
  
       2.5  Skakel meter om na jaart en jaart na voet.
  
                Convert meter to yards and yards to feet.
  
                0,9144 m = 1 jrt / yd
  
                                    1
                  1 m = ──────  jrt / yd
                              0,9144
  
                                                         1
               30,825 m = 30,825  ×  ──────  jrt / yd
                                                     0,9144
  
                               = 33,71062992...  jrt / yd
  
                1 jrt / yd = 3 vt / ft
  
                0,71062992...  jrt / yd = 3 × 0,71062992...  vt / ft
  
                                                  = 2,13188976...  vt / ft
  
               30,825 m = 33 jrt / yd  2,132 vt / ft
  
                             OF  /  OR
  
              Skakel meter om na voet en voet na jaart en voet.
  
              Convert meters to feet and feet to yard and feet.
  
                0,3048 m = 1 vt / ft
  
                                    1
                  1 m = ──────  vt / ft
                              0,3048
  
                                                               1
                  30,825 m =  30,825  ×  ──────  vt / ft
                                                         0,3048
  
                                                  = 101,1318898...  vt / ft
  
                3 vt / ft = 1 jrt / yd
  
                101 vt / ft = 101 ÷ 3 =  33 jrt / yd  2 vt / ft
  
            30,825 m =  33 jrt / yd 2,132 vt / ft          [ 2.5 ]
  
  
  
       2.7  Skakel pond en pond na kg.
  
              Convert oz to pounds and pounds to kg.
  
                16 onse / oz = 1 lb
  
                                         1
                  1 ons / oz = ───  lb
                                        16
  
                                                     1
                14 onse / oz = 14  ×  ───  lb  = 0,875 lb
                                                    16
  
                6 lb 14 onse / oz =  6,875 lb
  
                2,2048 lb = 1 kg
  
                                  1
                  1 lb = ─────  kg
                             2,2048
  
                                                                    1
                6 lb 14 onse / oz = 6,875  ×  ─────  kg
                                                               2,2048
  
                                           = 3,118  kg
  
                             OF  /  OR
  
                Skakel pond om na onse en onse na g en kg.
  
                Convert pounds to oz and oz to gram and kg.
  
                1 lb = 16 onse / oz
  
                6 lb 14 onse / oz = 6 × 16  + 14  onse / oz
  
                                           = 110 onse / oz
  
                0,0353 ons / oz = 1 g
  
                                            1
                  1 ons / oz = ─────  g
                                       0,0353
  
                                                                1
                6 lb 14 onse / oz = 110  ×  ─────  g
                                                            0,0353
  
                                           = 3116,147  g
  
                                           = 3,116  kg                  [ 2.7 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        2.2       1 cm = 0,03937 duim / in
  
                 9,83 dm = 9,83 × 10  cm
  
                               =  98,3 × 0,03937  duim / in
  
                               =  3,870  duim / in                     [ 2.2 ]
  
  
  
         2.4  Skakel pinte om na gelling en gelling na liter.
  
                Convert pints to gallons and gallons to liters.
  
                8 pt = 1 gal
  
                            1
                1 pt = ── gal
                            8
  
                                    1                   7
                7 pt = 7 ×  ─── gal   =  ─── gal   =  0,875 gal
                                    8                   8
  
                1 gal = 4,5461 ℓ
  
                4 gal 7 pt = 4,875 × 4,5461  =  22,155  ℓ
  
                             OF  /  OR
  
                Skakel gelling om na pinte en pinte na liter.
  
                Convert gallons to pints and pints to liter.
  
                1 gal = 8 pt
  
                4 gal =  4 ×8 pt  =  32 pt
  
                4 gal 7 pt =  32 + 7 pt  =  39 pt
  
                1,76 pt = 1 ℓ
  
                                 1
                  1 pt = ───── ℓ
                              1,76
  
                                                    1
                  4 gal 7 pt =  39 ×  ──── ℓ
                                                 1,76
  
                                  = 22,159  ℓ                              [ 2.4 ]
  
  
  
        2.6  1 jrt / yd = 0,9144 m
  
               1 487,5 jrt / yd =  1 487,5 × 0,9144 m
  
                                 = 1 360,17 m
  
                                 = 1 360,17 ÷ 1 000 km
  
                                 = 1,360 km
  
                             OF  /  OR
  
                1 jrt / yd = 0,9144  ÷ 1 000 km
  
                              = 0,0009144 km
  
               1 487,5 jrt / yd =  1 487,5 × 0,0009144 km
  
                                 = 1,360 km                           [ 2.6 ]
  
  
  
  
  
  
         2.8  Skakel voet en duim om na jaart en jaart
  
                na meter.
  
                Convert feet and inches to yards and yards
  
                to meters.
  
                12 duim / in  = 1 vt / ft
  
                                              7
                7 duim / in  =      ───  vt / ft
                                             12
  
                3 vt / ft  = 1 jrt / yd
  
                                    2
                2 vt / ft  =  ───  jrt / yd
                                    3
  
                                                     2            7
                2 vt / ft 7 duim / in  =  ───  +  ───
                                                     3           12
  
                                               =  1,25  jrt / yd
  
                6 jrt / yd 2 vt / ft 7 duim / in  =  6  +  1,25
  
                                                             =  7,25  jrt / yd
  
                1 jrt / yd  = 0,9144 m
  
                6 jrt / yd 2 vt / ft 7 duim / in  =  7,25  ×  0,9144  m
  
                                                             =  6,629  m
  
                             OF  /  OR
  
                Skakel jaart en duim om na voet en voet
  
                na meter.
  
               Convert yards and inches to feet and feet
  
                to meter.
  
                1 jrt / yd = 3 vt / ft
  
                6 jrt / yd =  6 × 3 =  18 vt / ft
  
                12 duim / in = 1 vt / ft
  
                                              7
                7 duim / in  =      ───  vt / ft
                                             12
  
                                                                        7
                6 jrt/yd 2vt/ft 7 duim/in = 18 + 2 + ── vt/ft
                                                                      12
  
                                                              7
                                                    = 20 ──  vt / ft
                                                             12
  
                1 vt / ft = 0,3048 m
  
                                                                 7
                6 jrt/yd 2vt/ft 7 duim/in = 20 + ──  ×  0,3048  m
                                                                12
  
                                                     =  6,274  m
   
                             OF  /  OR
  
                Skakel jaart en voet om na duim en duim
  
                na meter.
  
                Convert yards and feet to inches and inches
  
                to meter.
  
                1 jrt / yd = 3 vt / ft 
  
                6 jrt / yd = 6 × 3 vt / ft  = 18 vt / ft
  
                6 jrt / yd 2 vt / ft = 18 + 2  = 20 vt / ft  = 18 vt / ft
  
                1 vt / ft = 12 duim / in 
  
                6 jrt / yd = 6 × 3 vt / ft  = 18 vt / ft
  
                6 jrt / yd 2 vt / ft = 20 × 12  = 240 duim / in
  
                6 jrt/yd 2vt/ft 7 duim/in = 240+7 = 247 duim/in
  
                1 duim / in = 2,54 cm  = 0,0254 m
  
                6 jrt / yd 2 vt / ft 7 duim / in = 247 × 0,0254  m
  
                                                            =  6,274  m 
  
                                                                               [ 2.8 ]
  
  
Vraag / Question   3.

  
         3.1   R14,9313 = $ 1
  
                                              1
                      R 1  = $  ───────
                                       14,9313
  
                                                        1
                  R 141  = $ 141  ×  ───────
                                                  14,9313
  
                              = $ 9,44                           [ 3.1 ]
  
  
  
         3.3   R17,8927 = £ 1
  
                                                  1
                          R 1  = £  ───────
                                           17,8927
  
                                                           1
                     R 325  = £ 325  ×  ───────
                                                     17,8927
  
                                 = £ 18,16                      [ 3.3 ]
  
  
  
         3.5   AED 0,2498 = R 1
  
                                                      1
                         AED 1  = R  ───────
                                                 0,2498
  
                                                                 1
                     AED 420  = R 420  ×  ───────
                                                           0,2498
  
                                     = R 1 681,35                      [ 3.5 ]
  
  
  
         3.7   ILS 0,2654 = R 1
  
                                                  1
                         ILS 1  = R  ───────
                                             0,2654
  
                                                                 1
                  ILS 81,23  = R 81,23  ×  ───────
                                                           0,2654
  
                                   = R 30,07                          [ 3.7 ]
  
  
  
         3.2   R16,3054 = € 1
  
                                                 1
                          R 1  = €  ───────
                                           16,3054
  
                                                            1
                      R 872  = € 872  ×  ───────
                                                      16,3054
  
                                  = $ 9,44                                [ 3.2 ]
  
  
  
         3.4   R1 = AUD 0,1022
  
                                                   1
                      R 1  = AUD  ───────
                                              0,1022
  
                                                                   1
                  R 1 410  = AUD 1 410 ×  ───────
                                                              0,1022
  
                                 = AUD 144,10                      [ 3.4 ]
  
  
  
         3.6   INR 4,9514 = R 1
  
                                                   1
                         INR 1  = R  ───────
                                              4,9514
  
                                                                 1
                  INR 8 729  = R 8 729 ×  ───────
                                                            4,9514
  
                                    = R 1 762,94                     [ 3.6 ]
  
  
  
         3.8   AUD 0,1022 = R 1
  
                                                      1
                         AUD 1  = R  ───────
                                                0,1022
  
                                                                 1
                  AUD 1 806  = R 1 806 ×  ───────
                                                            0,1022
  
                                     = R 17 671,23                   [ 3.8 ]
  
  
  

  
Antwoord / Answer   4.

  
                        $ 1 = £ 0,815906
  
              $ 152,56  = £ 152,86 ×  0,815906
  
                              = £ 124,47                             [ 4. ]
  
  
  

  
Antwoord / Answer   5.

     5.1      1 g = 0,0353 ons / oz 
  
            800 g = 800 × 0,0353 ons / oz
  
                      =  28,24 ons / oz
  
           16 ons / oz = 1 lb 
  
           28 ons / oz = 1 lb 12 ons / oz
  
                    800 g = 1 lb 12 ons / oz
  
                                                                      [ 5.1 ]
  
  
  
     5.2      1 km = 0,6214 myl / mile 
  
              42 km = 42 × 0,6214 myl / mile
  
                         =  26,099 myl / mile
  
  
                                                                      [ 5.2 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad    To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Home page
  
-->