Graad 10 - Nog Oefeninge.

Persentasies

1. Skryf die volgende persentasies as breuke in hulle eenvoudigste vorm:
1.1
30%      1.2    45%      1.3    82%      1.4    3%      1.5    14%      1.6    230     
       
2. Skryf die volgende desimale breuke as persentasies:
2.1
0,2      2.2    0,35      2.3    0,85      2.4    0,345      2.5    0,075      2.6    3,06     
       
3. Bereken
3.1 36% van 3,26 m                                                        3.2     45% van 215 punte
3.3 14% van R288,34                                                      3.4    75% van 320 450 liter
3.5 11% van R805 912                                                    3.6     8% van 320 mense
       
4. Skryf die eerste getal as 地 persentasie van die tweede getal:
4.1 18 ; 50                 4.2   314 ; 862                 4.3    0,026 ; 1,197                  4.4    21,47 ; 78,04
     
5. Pieter het onderstaande punte in toetse en take behaal:
   Vak             Wiskundige Geletterdheid        Engels       Geskiedenis        Rekeningkunde
   Punt                              26                                42                 21                          18
   Maksimum                    40                                60                 70                          45
     
5.1 Skakel elke punt om na 地 persentasie.
5.2 Watter was sy hoogste punt?
5.3 Het hy enige vak gedruip, as die druippunt 40% is? Skryf die name en persentasies van die
   gedruipte vakke neer.
     
6. 地 Agent ontvang kommissie op sy verkope. Bereken die waarde van die letters in die tabel:
  
  nommer                  6.1              6.2               6.3               6.4               6.5       
  
  Bedrag                  450             320                  c             450 650       965 720    
  
  % kommissie         12                  b                42                 3,5                e        
  
  kommissie               a               89,60             5061             d            73 394,72  
     
7. Die syfers in die tabel handel oor die persentasie verandering wat die "ou" getal ondergaan
   om die "nuwe" getal te vorm. Bereken die waarde van elke letter.
  
   Nommer    7.1         7.2       7.3         7.4       7.5   
  
"Ou" getal    48        186         c       21,45      67  
  
"Nuwe" getal    62           b       286        d        54  
  
%verandering     a       145,16      16,73       30,72       e    
     
  
   Nommer     7.6         7.7         7.8         7.9         7.10   
  
"Ou" getal    245          g        67,85     987,056      87,61  
  
"Nuwe" getal      f       1198       66,04         m        77,94  
  
%verandering   -2,86      -0,58         h         1,21        n    
     
     
     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad