Graad 10 - Nog Oefeninge : Antwoorde

Patrone, tabelle en die verband tussen die getalle.

1. Beskou die ry getalle: 2 ; 5; 8; a; b; . . .
1.1 Elke getal is 3 meer as sy voorganger / Elke getal is gelyk aan die som van sy voorganger en 3.
1.2 a = 11 en b = 14
1.3 Ry: 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23
   Die 8ste getal in die ry = 23
1.4 Getal nommer 6
     
2. Beskou die ry getalle: –4 ; –1; 2; 5; f; g; . . .
2.1 Elke getal is 3 meer as sy voorganger OF elke getal is gelyk aan die som van 3 en sy voorganger.
2.2 f = 8 en g = 11
2.3 Ry: –4; –1; 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26
   Die 7de getal in die ry = 14
2.4 Getal nommer 11
     
3. Beskou die ry getalle: 4 ; 2; 0; a; b; . . .
3.1 Elke getal is 2 minder as sy voorganger. / Elke getal is gelyk aan sy voorganger minus 2.
3.2 a = –2 ; b = –4
3.3 Ry: 4; 2; 0; –2; –4; –6; –8; –10; –12; –14; –16; . . .
   Die 11de getal is –16
3.4 Die 9de getal is gelyk aan –12.
     
4. Beskou die ry getalle: –8 ; –13; –18; p; q; . . .
4.1 Elke getal is 5 minder as sy voorganger. / Elke getal is gelyk aan sy voorganger minus 5.
4.2 p = –23 en q = –28
4.3 Ry: –8 ; –13; –18; –23; –28; –33; –38; –43; –48; –53; –58; –63; . . .
   8ste getal is –43
4.4 Die 12de getal is –63
     
5. Beskou die ry getalle: 118; 124; 130; r; s; . . .
5.1 Elke getal is 6 meer as sy voorganger. / Elke getal is gelyk aan sy voorganger plus 6.
5.2 r = 136 en s = 142
5.3 Ry: 118; 124; 130; 136; 142; 148; 154; 160; 166; 172; 178; ...
   Die 9de getal is 166.
5.4 Die 11de getal is 178.
5.5 Die 11de getal is 178 ; 12de getal is 184; 190; 196; 202.
   Die eerste getal groter is die 15de getal en dit is gelyk aan 202.
     
6. Beskou die ry getalle: 2; 4; 8; 16; a; b; . . .
6.1 Die volgende getal in die ry word gevorm deur sy voorganger met 2 te vermenigvuldig OF
   deur die produk van sy voorganger en 2.
6.2 a = 16 x 2 = 32 en b = 32 x 2 = 64.
6.3 Ry : 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; . . . die 8ste getal = 256
6.4 Ry : 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024; 2048; . . . Die 11de getal = 2048
     
7. Beskou die ry getalle: 3; 9; 27; c; d; . . .
7.1 Die volgende getal is die produk van sy voorganger en 3
   OF Die volgende getal word gevorm deur sy voorganger met 3 te vermenigvuldig.
7.2 c 27 x 3 = 81 en d = 81 x 3 = 243.
7.3 Ry: 3; 9; 27; 81; 243; 729; 2 187; . . . die 7de getal = 2 187
7.4 Ry: 3; 9; 27; 81; 243; 729; 2 187; 6 561; 19 683 . . . Die 9de getal = 19 683
     
8. Beskou die ry getalle: 768; 384; 192; f; g; . . .
8.1 Die volgende getal in die ry word gevorm deur sy voorganger met 2 te deel
   OF deur die kwosi๋nt van sy voorganger en 2.
8.2 f = 192 ÷ 2 = 96 en g = 96 ÷ 2 = 48.
8.3 Ry: 768; 384; 192; 96; 48; 24; 12; . . . Die 7de getal = 12
8.4 Ry: 768; 384; 192; 96; 48; 24; 12; 6; 3; 1,5 ; 0,75 ; . . . Die eerste getal kleiner as 1 is 0,75 en dit is getal 11
8.5 Ry: 768; 384; 192; 96; 48; 24; 12; 6; 3; 1,5 ; 0,75; 0,375; 0,1875 Getal nommer 13 = 0,1875
     
9. Beskou die ry getalle: 1; -2; 4; -8; p; q; . . .
9.1 Elke getal is gelyk aan die produk van -2 en sy voorganger.
9.2 p = 16 en q = -32
9.3 Ry: 1; -2; 4; -8; 16; -32; 64; -128; 256; -512; 1024; -2048; . . .
   Die 10de getal is -512
9.4 Die 12de getal is -2048.
     
10. Beskou die ry getalle: -4; -1; 2; 5; s; t; . . .
10.1 Elke getal is 3 groter as sy voorganger. / Elke getal is gelyk aan die som van sy voorganger en 3.
10.2 s = 8 en t = 11
10.3 Ry: -4; -1; 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; . . .
   Die 10de getal is 23.
10.4 Die 9de getal is 20.
     
11. Beskou die ry getalle: 576; 288; 144; v; w; . . .
11.1 Elke getal is die helfte van sy voorganger. / Elke getal is gelyk aan sy voorganger gedeel deur 2.
11.2 v = 72 en w = 36
11.3 Ry: 576; 288; 144; 72; 36; 18; 9; 4,5; 2,25; 1,125; 0,5625; 0,28125; 0,140625; . . .
   Die 10de getal is 1,125
11.4 Die 8ste getal is 4,5.
11.5 Die 11de getal is die eerste getal wat kleiner as 1 is.
11.6 Geen getal kan kleiner as 0 wees nie, omdat 'n positiewe getal gedeel deur +2 nie negatief
   d.w.s. kleiner as nul, kan wees nie.
     
12. Beskou die ry getalle: 0,15; 0,6; 2,4; f; g; . . .
12.1 Elke getal is 4 maal so groot as sy voorganger. / Elke getal is gelyk aan sy voorganger
   vermenigvuldig met 4.
12.2 f = 9,6 en g = 38,4
12.3 Ry: 0,15; 0,6; 2,4; 9,6; 38,4; 153,6; 614,4; . . .
   Die 6de getal is 153,6.
12.4 Die 7de getal (614,4) is die eerste wat groter as 300 is.
     
13.1 Voltooi die volgende tabel :
  
 Getal nommer      1      2      3      4      5      8      12  
 Getal      4      7      10      13      16      25      37  
13.2 'n Getal word bepaal deur 3 by sy voorganger te tel. Hou dus aan om 3 by te tel totdat die verlangde getal
   verkry word.     a = 10 + 3 = 13 en b = 13 + 3 = 16 .
13.3 Brei die ry uit deur elke keer 3 by te tel totdat die verlangde getal bereik word. Tel dan die hoeveelste getal dit is.
   Ry : 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37     c = 8 en d = 12
     
14.1 Voltooi die volgende tabel :
  
 Getal nommer      1      2      3      4      5      c      d      9      e  
 Getal      58      51      44      f      g      23      16      h      − 5  
14.2 Die volgende getal in die ry word verkry deur 7 van sy voorganger af te trek OF deur −7 by die voorganger te tel.
   Hou dus aan om –7 by te tel totdat die verlangde getal verkry word. Tel dan die hoeveelste getal dit in die ry is.
   Ry : 58; 51; 44; 37; 30; 23; 16; 9; 2; -5; -12; . . .    c = 6 ; d = 7 en e = 10.
14.3 Brei die ry uit soos in 14.2 beskryf om die getalle te bepaal.
   Ry : 58; 51; 44; 37; 30; 23; 16; 9; 2; -5; -12;     f = 37; g = 30 en h = 2.
     
15.1 Voltooi die volgende tabel :
  
 Getal nommer      1      2      3      4      j      6      k  
 Getal      4      12      36      m      324      n      2916  
15.2 Vermenigvuldig die voorganger met 3 OF Die volgende getal is die produk van die voorganger en 3.
   Ry : 4; 12; 36; 108; 324; 972; 2 916; 8 748; 26 244; . . .     j = 5 en k = 7.
15.3 Brei ry uit soos in 15.2 en vekry die verlangde getalle. m en n bepaal. Skryf die waardes nou neer.
   Ry : 4; 12; 36; 108; 324; 972; 2 916; 8 748; 26 244; . . .     m = 108 en n = 972.
     
16.1 Voltooi die volgende tabel :
  
 Getal nommer      1      2      3      4      p      7      q  
 Getal      2      8      32      s      512      t      131072  
16.2 'n Getal is gelyk aan die produk van sy voorganger en 4. Brei die ry uit totdat die verlangde getal verkry word.
   Ry : 2; 8; 32; 128; 512; 2048; 8192; 32 768; 131 072      p = 5 en q = 9.
16.3 Brei ry uit soos in 16.2 om die verlangde getalle te verkry.
   Ry : 2; 8; 32; 128; 512; 2048; 8192; 32 768; 131 072      s = 128 en t = 8 192 .
     
17.1 Voltooi die volgende tabel :
  
 Getal nommer      1      2      3      4      v      8      w  
 Getal      128      64      32      x      4      y      0,125  
17.2 'n Getal word verkry deur sy voorganger met 2 te deel of met 0,5 te vermenigvuldig. Brei die ry uit totdat
   die verlangde getalle verkry word. Ry : v = en w = .
   Ry : 128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625     v = 6 en w = 11.
17.3 x = 16 en y = 1.
17.4 Getal nommer 13 is kleiner as 0,05. Die waarde is 0,03125.
     
18. Die getalle in 'n ry word gevorm deur elke keer 3 by die voorafgaande getal te tel.
18.1 Die eerste getal is 6. Voltooi nou die tabel.
  
 Getal nommer      1      2      3      4      5      6      7  
 Getal      6      9      12      15      18      21      24  
  Aantal 3's by 6 getel      0      1      2      3      4      5      6  
18.3 Hulle is 1 minder as die syfers in die eerste ry.
18.4 Kom ons nom die eerste getal in die ry a. In hierdie geval is a = 6
18.5 Die tweede getal kan ons skryf as 6 + 1 x 3 of as 6 + (2 - 1) x 3
18.6 Die derde getal kan ons skryf as 6 + 2 x 3 of as 6 + (3 - 1) x 3
18.7 Die sesde getal kan ons skryf as 6 + 5 x 2 of as 6 + (6 - 1) x 3)
18.8 Die nde getal kan ons skryf as 6 + (n - 1) x 3 en dit gee vir ons 'n manier / formule om 'n getal in die ry te bereken.
18.9 Die 7de getal = 6 + (7 - 1) x 3 = 6 + 18 = 24. Ja, die waardes stem ooreen.
18.10 Die 12de getal = 6 + (12 - 1) x 3 = 6 + 33 = 39
18.11 Die 16de getal = 6 + (16 - 1) x 3 = 6 + 45 = 51 wat groter is as 48.
     
19. Die getalle in 'n ry word gevorm deur elke keer 7 by die voorafgaande getal te tel.
19.1 Die eerste getal is 8. Voltooi nou die tabel.
  
 Getal nommer      1      2      3      4      5      6  
 Getal      8      15      22      29      36      43  
  Aantal 7's by 8 getel      0      1      2      3      4      5  
19.3 a = 8
19.4 Die syfer wat ons elke keer bytel noem ons die gemene verskil en stel dit met d voor. In die geval is d = 7
19.5 Die derde getal kan ons skryf as 8 + 2 x 7 of as 8 + (3 - 1) x 7
   of ook as a + (n - 1)d waar a = 8, n = 3 (die derde getal) en d = 7 (ons tel elke keer 7 by).
19.6 Die formule is dus : Die nde getal = 8 + (n - 1) x 7
   Die 9de getal = 8 + (9 - 1) x 7 = 8 + 56 = 64
19.7 Die 22ste getal = 8 + (22 - 1) x 7 = 8 + 140 = 148
19.8 Die nde getal = 8 + (n - 1) x 7 en dus 8 + (n - 1) x 7 = 78
                                                                     8 + 7n − 7 = 78       . . . verwyder die hakies
                                                                           7n + 1 = 78       . . . vereenvoudig
                                                                                  7n = 77       . . . trek 1 beide kante af
                                                                                    n = 11            Die 11de getal is gelyk aan 78
   OF Die 9de getal = 64 (in 19.6 bereken) Die 10de getal is dus = 64 + 7 = 71 en die 11de getal = 71 + 7 = 78 en dus is die 11de getal = 78
     
20. Die eerste getal in 'n ry getalle is 65. 'n Getal in die ry word gevorm deur 6 van sy voorganger af te trek.
20.1 Voltooi nou die tabel.
  
 Getal nommer      1      2      3      4      5      6  
 Getal      65      59      53      47      41      35  
20.2 a = 65 ; d = −6
20.3 nde getal = 65 + (n - 1) x (−6)
20.4 5de getal = 65 + (5 - 1) x (−6) = 65 − 24 = 41 en 6de getal = 65 + (6 - 1) x (−6) = 65 − 30 = 35
20.5 Die 9de getal = 65 + (9 - 1) x (−6) = 65 − 48 = 17
20.6 nde getal = -1 dus 65 + (n - 1) x (−6) = −1
                                   65 + n x −6 + (−1) x −6 = −1
                                   65 −6n + 6 = −1
                                              −6n = −72
                                                   n = 12     die 12de getal is gelyk aan −1
     
21. Die eerste getal in 'n ry getalle is 5. 'n Getal in die ry word gevorm deur sy voorganger met 2 te vermenigvuldig.
21.1 Voltooi nou die tabel.
  
 Getal nommer      1      2      3      4      5      6  
 Getal      5      10      20      40      80      160  
21.2 a = 5
21.3 Die getal waarmee die voorganger vermenigvuldig word noem ons die gemene rede en stel dit met 'n r voor.
     
22. Die eerste getal in 'n ry getalle is 1 024. 'n Getal in die ry word gevorm deur sy voorganger deur 4 te deel.
22.1 Voltooi nou die tabel.
  
 Getal nommer          1        2      3      4      5  
 Getal      1 024      256      64      16      4  
22.2 a = 1024 en r = 0,25
22.3 Die 7de getal is die eerste getal wat kleiner is as 1 en sy waarde is 0,25.
     
23. Gegee die formule: b = 3a - 5
23.1 b is gelyk aan die verskil tussen driemaal a en 5. / b is gelyk aan die produk van 3 en a trek af 5.
23.2 a is die onafhanklike veranderlike en b is die afhanklike veranderlike.
23.3   
  
   a      -6      -2      0      2      8  
   b     -23   -11    -5       1    19
  
23.4   b = 3(-16) - 5   23.5     4 = 3a - 5  
             = -48 - 5        4 + 5 = 3a
             = -53         3 = a
     
24. Gegee die formule: c = 2 - 3d
24.1 c is gelyk aan die verskil tussen 2 en driemaal d. / c is gelyk aan 2 minus die produk van 3 en d.
24.2 d is die onafhanklike veranderlike en c is die afhanklike veranderlike.
24.3
   d      -5      -3      0      2      6  
   c     17   11    2     -4   -16
  
24.4   c = 2 - 3(-6)   24.5     5 = 2 - 3d  
             = 2 + 18        3d = 2 - 5
             = 20         d = -1
     
25. Gegee die formule: p = 6 - 7q
25.1 p is gelyk aan die verskil tussen 6 en sewemaal q. / p is gelyk aan 6 minus die produk
   van 7 en q.
25.2 q is die onafhanklike veranderlike en p is die afhanklike veranderlike.
25.3
   q      -5      -2      0      3      5  
   p     41   20    6     -15   -29
  
25.4   p = 6 - 7(-2)   25.5     -22 = 6 - 7q  
             = 6 + 14         7q = 6 + 22
             = 20           q = 4
     
26. Gegee die formule: y = 2x - 7
26.1 y is gelyk aan tweemaal x verminder met 7 / y is gelyk aan tweemaal x trek af 7.
26.2 x is die onafhanklike veranderlike en y is die afhanklike veranderlike.
26.3 Bereken ten minste 4 waardes van x en y en skryf hulle in ’n tabel neer (tabuleer die resultate).
  
   x      −5      −2      −1      0      4      6  
   y      −17      −11      −9      −7      1      5  
26.4 Nee, dit is 'n stygende verband. As x groter word, word y ook groter.
  
 26.5  y = 2(−3) - 7             26.6   3 = 2x - 7
        y = −6 - 7                    3 + 7 = 2x
        y = −13                    5 = x
     
27. Gegee die formule: xy = 36
27.1 Die produk van x en y is gelyk aan 36 OF y is gelyk aan 36 gedeel deur x OF x is gelyk aan 36 gedeel deur y
27.2 x is die onafhanklike veranderlike en y is die afhanklike veranderlike.
27.3 Bereken ten minste 4 waardes van x en y en skryf hulle in ’n tabel neer (tabuleer die resultate).
  
   x      −1      −3      −6      2      4      12  
   y      −36      −12      −2      18      9      3  
27.4 Nee. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n indirekte of omgekeerde eweredigheid omdat die produk
   van x en y 'n konstante is.
27.5 y se waarde neem af as x se waarde in dieselfde verhouding toeneem / groter word / styg omdat die produk van
   van x en y konstant is.
27.6 Nee. xy = 36 en as x = 0 MOET xy = 0 en as y = 0 MOET xy = 0
   OF ook x = 36 gedeel deur y en die deeltal mag nie nul wees nie
  
27.7   xy = 36  :  (3)y = 36 27.8     xy = 36  :  x(10) = 36
                                y = 12                                  x = 3,6
     
28. Gegee die formule: pq = 24
28.1 Die produk van p en p is gelyk aan 24 OF q is gelyk aan 24 gedeel deur p OF p is gelyk aan 24 gedeel deur q
28.2 p is die onafhanklike veranderlike en q is die afhanklike veranderlike.
28.3 Bereken ten minste 4 waardes van p en q en skryf hulle in ’n tabel neer (tabuleer die resultate).
  
   p      −8      −3      −1      2      4      12  
   q      −3      −8      −24      12      6      2  
28.4 Nee. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n indirekte of omgekeerde eweredigheid omdat die produk
   van p en q 'n konstante is.
28.5 q se waarde neem af as x se waarde in dieselfde verhouding toeneem / groter word / styg omdat die produk van
   van p en q konstant is.
28.6 Nee. pq = 24 en as p = 0 MOET pq = 0 en as q = 0 MOET pq = 0
   OF ook p = 24 gedeel deur q en die deeltal mag nie nul wees nie
     
  
28.7   pq = 24  :  (12)q = 36 28.8     pq = 24  :  p(6) = 24
                                  q = 2                                p = 4
     
29. Gegee die formule: ab = 18
29.1 Die produk van a en a is gelyk aan 18 OF b is gelyk aan 18 gedeel deur a OF a is gelyk aan 18 gedeel deur b
29.2 a is die onafhanklike veranderlike en b is die afhanklike veranderlike.
29.3 Bereken ten minste 4 waardes van a en b en skryf hulle in ’n tabel neer (tabuleer die resultate).
  
   a      −18      −5      −3      2      6      10  
   b      −1      −3,6      −6      9      3      1,8  
29.4 Nee. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n indirekte of omgekeerde eweredigheid omdat die produk
   van a en b 'n konstante is.
29.5 b se waarde neem toe as a se waarde in dieselfde verhouding afneem / kleiner word / daal omdat die produk van
   van p en q konstant is.
29.6 Nee. ab = 18 en as a = 0 MOET ab = 0 en as b = 0 MOET ab = 0
   OF ook a = 18 gedeel deur b en die deler mag nie nul wees nie.
     
  
29.7   ab = 18  :  (12)b = 18 29.8     ab = 18  :  a(4) = 18 29.9   ab = 18  :  a x a = 18
                                  b = 1,5                                a = 4,5                              a = √18
     
     
     
     
  
Na bo Probleme Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad