Graad 10 - Nog Oefeninge.

Produk van een term met 'n veelterm.

Bepaal die produk :
1.
a(b + c + d)
2.
x(y + z + a)
3.
b(a - c + d)
4.
c(d + e - f)
5.
e(a - b - c)
6.
2(a + b + c)
7.
3(x - y - z)
8.
-4(x - y + z)
9.
-2(a -b - c)
10.
-3(p - q - x)
11.
b(a - c + f)
12.
m(p - q - r)
13.
-a(b + c - d)
14.
-p(q - x + y)
15.
2a(b + c - d)
16.
3p(m - n + x)
17.
-2b(m + n - p)
18.
-3p(a - 2b - c)
19.
4ab(p - 2q - 3x)
20.
5xy(2m + 4n - 7p)
21.
-3pq(3x - 5y - 2z)
22.
-4mn(a - 8b - 3c)
23.
-5pq(2m + 9n - 7z)
24.
-3ab(2x - 3y - 6z)
25.
a(a - b - c)
26.
n(m + n - z)
27.
-3x(2x - 3y - 6z)
28.
2a(a - m - n)
29.
-3n(2m + 5n - 7z)
30.
-3xy(2x - 3y - 6z)
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad