Graad 10 - Nog Oefeninge.

Gelyktydige lineÍre vergelykings - Antwoorde

   1.     x   =   1                2.     x   =   5                3.     x   =   2                4.     x   =   3
           y   =   3                        y   =   3                        y   =   -1                       y   =   3

   5.     x   =   3                6.     x   =   -4               7.     x   =   3                8.     x   =   -4
           y   =   -2                       y   =   6                        y   =   -1                       y   =   -1

   9.     x   =   1              10.     x   =   -2             11.     x   =   3              12.     x   =   -1
           y   =   -3                       y   =   4                        y   =   2                        y   =   3

13.     x   =   2               14.     x   =   2              15.     x   =   -2             16.     x   =   -2
          y   =   -2                        y   =   3                        y   =   5                        y   =   6

17.     x   =   3               18.     x   =   1,5           19.     x   =   5               20.     x   =   3,2
          y   =   -4                        y   =   2                        y   =   3,5                      y   =   4,5

21.     x   =   3,4
          y   =   -5,6


     
  
Na bo Oefeninge Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad