WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Omskakeling in metrieke sisteem
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Conversion in the metric system
  
  
Vraag  / Question  1  
  
         Omskakeling in die metrieke sisteem
         is redelik eenvoudig omdat eenhede
         op veelvoude van 10 gebaseer is.
  
         Leer die voorvoegsels en hulle
         afkortings in die onderstaande
         tabel en gebruik dit.
         Die voorvoegsels is van klein
         na groot gerangskik :
         Conversion in the metric system is
         comparatively easy because the units
         are based on multiples of 10.
  
         Learn the prefixes and their
         abbreviations in the table below
         and use it.
         The prefixes are arranged from
         small to large :
  
  
                                 milli-         senti-         desi-         eenheid       Deka-       hekto-       kilo-
        m-             c-             d-             unit             D-             h-             k-
                                 milli-         centi-         desi-           unit           Decca-      hekto-       kilo-
  
         Leer EEN van die volgende (dit
         help om nie deurmekaar te raak
         in eksamenkamer nie).
  
         Om van klein na groot om te
         skakel moet ons deel
         ━━━━>    ÷
  
                       OF
  
         Om van groot na klein om te
         skakel moet ons vermenigvuldig
         <━━━━    X
  
         Pas dit nou toe :
  
         Skakel 25 mm om na dm.
         Dus van klein na groot en ons
         moet deel.
         Hoeveel stappe is nodig om van
         mm na dm te beweeg? 2 stappe,
         dus moet ons met 2 veelvoude
         van 10, 10 x 10 of 100 deel.
         Dus, 25 mm = 25 ÷ (10 x 10)
         Dus, 25 mm = 0,25 dm
  
         Skakel 25 m2 om na dm2.
         Onthou dat m2 beteken m X m.
         Dus moet ons m tweemaal
         omskakel na dm.
         Dus van groot na klein en ons
         moet vermenigvuldig.
         Hoeveel stappe is nodig om van
         m na dm te beweeg? 1 stap,
         dus moet ons tweemaal met 'n veelvoud
         van 10, 10, vermenigvuldig.
         Dus, 25 m2 = 25 X (10 x 10) dm
         Dus, 25 m2 = 2 500 dm2
  
  
         Doen nou onderstaande
         omskakelings en toon al
         jou bewerkings :
  
  
         Skakel die eerste hoeveelheid om
         na die tweede, d.i. 2,3 cm ; mm beteken
         skakel 2,3 cm om na mm.
         Learn ONE of the following ( it helps
         you not to become confused in the
         exam room)
  
         To change from small to large; we
         have to divide.
         ━━━━>    ÷
  
                       OR
  
         To change from large to small; we
         have to multiply.
         <━━━━    X
  
         Now apply it.
  
         Convert 25 mm to dm.
         Therefore from small to large and
         we have to divide.
         How many steps are necessary to
         move from mm to dm? 2 steps.
         Therefore we have to divide by
         2 multiples of 10, 10 x 10 or 100.
         Thus 25 mm = 25 ÷ (10 x 10) dm
                              = 0,25 dm
  
         Convert 25 m2 to dm2.
         Remember that m2 means m X m
         Therefore we have to convert
         m to dm twice.
         Thus, from large to small and
         we have to multiply.
         How many steps from
         m to dm? 1 step
         Thus we have to multiply by
         one multiple of 10, 10, twice
         Thus 25 m2 = 25 X ( 10 X 10) dm2
                             = 2 500 dm2
  
  
         Now do the conversions below
         and show all your steps ;
  
  
  
         Convert the first quantity to
         the second, i.e. 2,3 cm ; mm means
         convert 2,3 cm to mm.
  
         1.  34,2 cm ; mm      [ A 1. ]           2.  81,3 cm ; m        [ A 2 ]         3.  1 500 m ; km        [ A 3 ] 
  
         4.  214 mm ; cm      [ A 4. ]            5.  0,86 km ; m        [ A 5 ]         6.  44,3 m ; cm        [ A 6 ] 
  
         7.  816 mm ; m        [ A 7. ]           8.  240 mm ; cm       [ A 8 ]         9.  38,3 cm ; dm      [ A 9 ] 
  
       10.  454 cm ; m        [ A 10. ]         11.  116 cm ; mm       [ A 11 ]       12.  131 cm ; m      [ A 12 ] 
  
       13.  2,365 m ; cm     [ A 13. ]         14.  1,873 m ; mm      [ A 14 ]       15.  21,3 dm ; m      [ A 15 ] 
  
       16.  800 m ; km        [ A 16. ]         17.  316 mm ; m         [ A 17 ]       18.  1,26 m ; cm      [ A 18 ] 
  
       19.  2 106 m ; km     [ A 19. ]         20.  0,234 m ; mm      [ A 20 ]        21.  3,625 m ; dm    [ A 21 ] 
  
       22.  8,173 dm ; mm     [ A 22. ]     23.  21,53 cm ; dm      [ A 23 ]        24.  1,862 m ; mm    [ A 24 ] 
  
       25.  625 cm ; dm     [ A 25. ]         26.  8,025 m ; dm        [ A 26 ]        27.  21,53 mm ; mm    [ A 27 ] 
  
       28.  86,42 cm ; m     [ A 28. ]        29.  8 025 dm ; km      [ A 29 ]        30.  21,53 km ; mm    [ A 30 ] 
  
       31.  23 cm2 ; mm2     [ A 31. ]      32.  24,36 cm2 ; mm2    [ A 32 ]       33.  816 mm2 ; cm2    [ A 33 ] 
  
       34.  1 063 mm2 ; cm2     [ A 34. ]      35.  3 1786 cm2 ; m2    [ A 35 ]       36.  1,2 m2 ; cm2    [ A 36 ] 
  
       37.  2,364 m2 ; mm2     [ A 37. ]        38.  28 004,3 mm2 ; m2   [ A 38 ]     39.  3 178 cm2 ; m2    [ A 39 ] 
  
       40.  1,2 m2 ; mm2     [ A 40. ]            41.  2,364 m2 ; mm2    [ A 41 ]       42.  28 004,3 mm2 ; m2  [ A 42 ] 
  
       43.  3,82 m2 ; cm2     [ A 43. ]           44.  2,001 dm2 ; mm2    [ A 44 ]       45.  2 364 mm2 ; dm2  [ A 45 ] 
  
       46.  704,5 cm2 ; m2     [ A 46. ]         47.  382 cm2 ; mm2    [ A 47 ]           48.  2 351 mm2 ; m2  [ A 48 ] 
  
       49.  2,364 m2 ; dm2     [ A 49. ]         50.  88 974,5 mm2 ; m2    [ A 50 ]     51.  0,802 m2 ; mm2  [ A 51 ] 
  
       52.  136 cm2 ; mm2     [ A 52. ]         53.  123 871 mm2 ; dm2    [ A 53 ]    54.  213,54 dm3 ; cm3  [ A 54 ] 
  
       55.  80,2 cm3 ; mm3     [ A 55. ]        56.  871 mm3 ; m3    [ A 56 ]            57.  3,964 m3 ; cm3  [ A 57 ] 
  
       58.  488 974, cm3 ; dm3   [ A 58. ]    59.  1,063 m3 ; cm3    [ A 59 ]         60.  871 cm3 ; mm3  [ A 60 ] 
  
       61.  3,964 dm3 ; cm3      [ A 61. ]     62.  8 974,5 mm3 ; dm3    [ A 62 ]      63.  80,2 cm3 ; m3  [ A 63 ] 
  
       64.  871 mm3 ; m3      [ A 64. ]      65.  3,964 m3 ; dm3     [ A 65 ]     66.  568 374,5 cm3 ; dm3  [ A 66 ] 
  
       67.  650,2 cm3 ; mm3      [ A 67. ]      68.  871 923 mm3 ; m3     [ A 68 ]     69.  3,968 dm3 ; cm3  [ A 69 ] 
  
       70.  974,5 m3 ; cm3      [ A 70. ]      71.  80,2 dm3 ; mm3     [ A 71 ]     72.  3,968 m3 ; mm3  [ A 72 ]