Graad 10 - Nog Oefeninge.

Oplos van kwadratiese vergelykings

       Los die volgende kwadratiese vergelykings op:

  1.   x 1 = 0                                2.   y 4 = 0                               3.   a 9 = 0

  4.   b 16 = 0                              5.   c 25 = 0                            6.   d 64 = 0

  7.   m 121 = 0                          8.   n 289 = 0                           9.   a 784 = 0

10.   36 p = 0                           11.   49 q = 0                           12.   81 s = 0

13.   625 t = 0                          14.   169 v = 0                         15.   324 b = 0

16.   x 8 = 1                             17.   y 4 = 21                           18.   x 8 = 73

19.   y - 2,25 = 0                         20.   a 11,56 = 0                      21.   b - 7,84 = 0

22.   3x 12 = 0                         23.   2a 50 = 0                         24.   8b 32 = 0

25.   972 3m = 0                      26.   180 5n = 0                       27.   28 7v = 0

28.   x(x - 1) = 0                           29.   a(a + 1) = 0                          30.   b(b - 13) = 0

31.   x - 2x = 0                            32.   y + 3y = 0                            33.   a - 5a = 0

34.   b + 17b = 0                         35.   c - 18c = 0                          36.   21p p = 0

37.   25q + q = 0                         38.   - s + 33s = 0                       39.   x - 4x = 0

40.   (x - 1)(x - 2) = 0                    41.   (y + 2)(y + 3) = 0                 42.   (a - 3)(a + 4) = 0

43.   x + 3x + 2 = 0                     44.   y - 5y + 6 = 0                      45.   a - 7a + 10 = 0

46.   b - 7b + 12 = 0                    47.   c - 12c + 35 = 0                  48.   m + 5m + 6 = 0

49.   n + 10n + 24 = 0                 50.   p - 14p + 48 = 0                 51.   q + 8q + 15 = 0

52.   x + 18x + 80 = 0                 53.   y - 23y + 132 = 0                54.   z - 30z + 221 = 0

     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad