Graad 11 - Nog oefeninge.

Koers, verhouding en eweredigheid.

1.   Skryf die volgende verhoudings in hulle eenvoudigste vorm:

         38                       42                     52                    136                     247
1.1   ----            1.2   ------            1.3   ----           1.4   ------           1.5   ------
         57                     105                     91                    221                     437

2.   Verdeel
2.1   35 albasters onder Piet en Jan in die verhouding 3 : 4.
2.2   R 1 378 tussen A en B in die verhouding 4 : 9.
2.3   R18 214 tussen A, B en C in die verhouding 7 : 5 : 2.
2.4   R323,68 tussen C en D in die verhouding 3 : 11.
2.5   96 osse tussen P en Q in die verhouding 5 : 7.
2.6   364 skape tussen R, S en T in die verhouding 7 : 4 : 2.

3.   A, B en C koop 'n winkel. Hulle besluit om die wins in dieselfde verhouding te verdeel as die verhouding
       waarin hulle tot die aankoopprys bygedra het. A het R120 000, B het R100 000 en C het
       R60 000 bygedra.
3.1   Skryf die verhouding van hulle bydraes in die eenvoudigste vorm.
3.2   Verdeel 'n wins van R48 601 tussen hulle.
3.3   C besluit om nog R5 000 tot die fonds by te dra.
3.3.1   Skryf die nuwe verhouding van hulle bydraes neer.
3.3.2   Die tweede jaar toon die winkel 'n wins van R72 917,25. Verdeel hierdie wins deur die nuwe verhouding
           te gebruik.

4.1   As 24 albasters tussen Jan en Martiens verdeel word, kry Jan 9 albasters. Bereken die verhouding
        waarin die albasters verdeel is.
4.2   'n Bedrag van R1 968 word tussen A, B en C verdeel. A kry R984, B kry R615 en C kry die res.
        Bereken die verhouding waarin die geld verdeel is.

5.   Vermeerder
5.1   82 kg in die verhouding 4 : 5.                     5.2   R735 in die verhouding 5 : 9.
5.3   21,7 m in die verhouding 7 : 11.                5.4   28,4 kg in die verhouding 4 : 3.
5.5   R324 in die verhouding 8 : 5.                     5.6   34,2 liter in die verhouding 9 : 5.

6.   Die verhouding van seuns tot dogters in 'n klas is 8 : 7. Daar is 45 leerlinge in die klas. Hoeveel seuns
      en dogters is daar in die klas?

7.   In 'n klas is daar 23 seuns en 22 dogters.
7.1   Skryf die verhouding seuns : dogters in sy eenvoudigste vorm.
7.2   Drie seuns verlaat die skool en dus die klas en 4 dogters word tot die klas toegelaat.
        Skryf die nuwe verhouding seuns : dogters neer.
7.3   Die klas het nog steeds 23 seuns en 22 dogters. Leerlinge verlaat die skool en word tot
         die klas toegelaat. Die totale aantal leerlinge in die klas is nou 44 en die verhouding s : d = 6 : 5.
         Bereken die aantal seuns en dogters in die klas en s hoeveel seuns die klas verlaat het
         of toegelaat is tot die klas. Herhaal vir die dogters.

8.   'n Blik bevat rooi, groen en geel lekkers in die verhouding r : gr : ge = 3 : 4 : 5. Daar is 12 rooi lekkers in
       die blik. Bereken die aantal groen en geel lekkers asook die totale aantal lekkers in die blik.

9.   'n Sak bevat 10 kg van 'n 3 : 2 : 1 (22) kunsmis.
9.1   Verduidelik die betekeins van die verhouding en die syfer 22.
9.2   Bereken die massa van die voedingstowwe in die sak.
9.3   Bereken die massa N, massa P en die massa K in die sak.

10.   Jan se pa bestuur teen 'n konstante spoed van 90 km/h. Jan neem die tyd wat nodig is om verby 5 enerse
        pale, wat ewever van mekaar af is, te ry. Hy vind dat dit 16 sekondes neem.
10.1   Toon aan dat 90 km/h = 25 m/s.
10.2   Bereken die afstand tussen twee opeenvolgende pale.
10.3   Wanneer hy weer die tyd neem, vind hy dat dit nou 20 sekondes is. Ry die motor vinniger of stadiger?
          Verduidelik jou antwoord.
10.4   Teen watter spoed ry die motor as dit 12 sekondes neem om verby 5 pale te ry?
10.5   Hulle ry nou verby ander pale teen 90 km/h. Die tyd om verby 5 pale te ry is 24 sekondes.
          Bereken die afstand tussen hierdie pale.

11.   Bereken die volume verf benodig om 20,8 m te verf as 1 liter verf 'n oppervlakte van 5,2 m bedek.

12.   Bereken die oppervlakte wat deur 5,8 liter verf bedek word as 17,6 m bedek word deur 2,8 liter verf.

13.   'n Blik bevat 4,2 liter verf. 2,5 liter van hierdie verf bedek 'n oppervlakte van 11,5 m. Sal die verf in die blik
        genoeg wees om 'n oppervlakte van 21,4 m te bedek? Verduidelik.

14.   'n Motor gebruik 21,082 liter petrol om 'n afstand van 254 km te reis. Hoeveel petrol sal die motor gebruik as
        dit 'n afstand van 613 km ry?

15  'n Motor ry 253,5 km in 2 uur 36 minute.
15.1   Toon aan dat 2 uur 36 minute gelyk is aan 2,6 uur.
15.2   Hoe ver sal die motor in 3 uur en 48 minute ry, as dit teen dieselfde spoed ry?
15.3   Hoe lank sal dit neem om 415 km teen dieselfde spoed af te l?

16.   Tien mans kan 'n sekere werk in 3 dae verrig.
16.1   Hoe lank sal 7 mans neem om dieselfde werk te verrig as hulle teen dieselfde tempo werk?
16.2   Hoe lank sal 12 mans neem om dieselfde werk te verrig as hulle teen dieselfde tempo werk?
16.3   Hoeveel mans is nodig om die werk in 7 dae te voltooi?
16.4   Hoeveel mans is nodig om die werk in 2 dae te voltooi?

17.   Twintig kinders kry elk 8 lekkers uit 'n bottel.
17.1   Hoeveel lekkers sal elke kind kry as daar 40 kinders is?
17.2   Hoeveel lekkers sal elke kind kry as daar 8 kinders is?
17.3   Hoeveel kinders is daar as elke kind 16 lekkers kry?
17.4   Hoeveel kinders is daar as elke kind 4 lekkers kry?

     
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad