WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Grafieke van hiperbole.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Graphs of hyperbolas.
  
    Bereken die afsnitte op die asse en die asimptote,
    indien daar is, vir elk van die volgende funksies en
    skets dan hulle grafieke. Toon al die afsnitte
    duidelik aan :
  
    Calculate the intercepts on the axes and the
    asimptotes, if there are any, for each of the following
    functions and then sketch theit graphs. Show all
    intercepts clearly :
  
                  4
  1.1  y = ——                         Antwoord/Answer 1.1
                  x
  
                  2
  1.3  y = —— + 1                  Antwoord/Answer 1.3
                  4
  
                          8
  1.5  y = 5  −  ——                Antwoord/Answer 1.5
                          x
  
  
                      6
  1.2  y =   ——                       Antwoord/Answer 1.2
                      x
  
                  6
  1.4  y = ——  3                     Antwoord/Answer 1.4
                  x
  
                          2
  1.6  y = 4    ——                   Antwoord/Answer 1.6
                          x
  
  
                                                                    a
    Die figure toon die grafieke van y =  —— + q.
                                                                    x
                                                                    a
    The figures show the graphs of y =  —— + q.
                                                                    x
  
    Gebruik in elke skets die gegewe inligting om die
    waardes van a en q te bereken en skryf dan die
    vergelyking van die funksie neer :
  
  
    Use the given information in every diagram to calculate
    the values of a and q and then write down the equation
    of the function :
  
            
  
            
  
                                                                      a
         Die figuur toon die grafiek van y =  —— + q.
                                                                      x
                                                                   a
      The figure shows the graph of y =  —— + q.
                                                                   x
  3.1  Bepaal die vergelykings van die horisontale en
          vertikale asimptote en dus die waarde van q.
  3.2  Bereken die waarde van a en dus die
          vergelyking van die kromme as P(3 ; 2) 'n punt
          op die grafiek is.
  3.3  Bereken die X-afsnit.
  3.4  Bereken die waarde van b as B(b ; 4) 'n punt
          op die grafiek is.
  3.5  Bereken die waarde van c as C(−1 ; c) 'n punt
          op die grafiek is.
  3.6  Skryf die definisie- en waardeversamelings van
          f(x) neer.
  
  3.1  Determine the equations of the horizontal and
          vertical asymptotes and thus the value of q.
  3.2  Determine the value of a and thus the
          equation of the curve if P(3 ; 2) is a
          point on the graph.
            
  
  3.3  Determine the X-intercept.
  3.4  Determine the value of b if B(b ; 4) is a point on the graph.
  3.5  Determine the value of c if C(−1 ; c) is a point on the graph.
  3.6  Write down the domain and range of f(x).
  
Antwoord / Answer 3.  

  
                                                                      a
         Die figuur toon die grafiek van y =  —— + q.
                                                                      x
                                                                   a
      The figure shows the graph of y =  —— + q.
                                                                   x
  4.1  Bepaal die vergelykings van die horisontale en
          vertikale asimptote en dus die waarde van q.
  4.2  Bereken die waarde van a en dus die
          vergelyking van die kromme as R(2 ; −4) 'n punt
          op die grafiek is.
  4.3  Bereken die X-afsnit.
  4.4  Bereken die waarde van t as Q(−3 ; t) 'n punt
          op die grafiek is.
  4.5  Bereken die waarde van s as S(s ; −??) 'n punt
          op die grafiek is.
  4.6  Skryf die definisie- en waardeversamelings van
          f(x) neer.
  
  4.1  Determine the equations of the horizontal and
          vertical asymptotes and thus the value of q.
  4.2  Determine the value of a and thus the
          equation of the curve if R(2 ; −4) is a
          point on the graph.
            
  
  4.3  Determine the X-intercept.
  4.4  Determine the value of t if Q(−3 ; b) is a point on the graph.
  4.5  Determine the value of s if S(s ; −???) is a point on the graph.
  4.6  Write down the domain and range of f(x).
  
Antwoord / Answer 4.  

  
                                                                            5
         Die figuur toon die grafiek van y =  3 − ——
                                                                            x
                                                                          5
      The figure shows the graph of y =  3 − ——
                                                                          x
  5.1  Bepaal die vergelykings van die horisontale en
          vertikale asimptote en dus die waarde van q.
  5.2  Bereken die koördinate van A, die snypunt
          van f(x) met die X-as.
  5.3  Bereken die waarde van b as B(b ; −2) 'n punt
          op die grafiek is.
  5.4  Bereken die waarde van c as C(−5 ; c) 'n punt
          op die grafiek is.
  5.5  Skryf die definisie- en waardeversamelings van
          f(x) neer.
  
  5.1  Determine the equations of the horizontal and
          vertical asymptotes and thus the value of q.
  5.2  Determine the coordinates of A, the X-intercept
          of f(x).
  5.3  Determine the value of b if B(b ; −2) is a point
          on the graph of f(x).
  5.4  Determine the value of c if C(−5 ; c) is a point
          on the graph.
  5.5  Write down the domain and range of f(x).
            
  
  
  
                                                                          6
         Die figuur toon die grafiek van y =   —— − 5
                                                                          x
                                                                          6
         The figure shows the graph of y =   —— − 5
                                                                          x
  6.1  Bepaal die vergelykings van die horisontale en
          vertikale asimptote en dus die waarde van q.
  6.2  Bereken die koördinate van A, die snypunt
          van f(x) met die X-as.
  6.3  Bereken die waarde van b as B(b ; 3) 'n punt
          op die grafiek is.
  6.4  Bereken die waarde van c as C(2 ; c) 'n punt
          op die grafiek is.
  6.5  Skryf die definisie- en waardeversamelings van
          f(x) neer.
  
  6.1  Determine the equations of the horizontal and
          vertical asymptotes and thus the value of q.
  6.2  Determine the coordinates of A, the X-intercept
          of f(x).
  6.3  Determine the value of b if B(b ; 3) is a point
          on the graph of f(x).
  6.4  Determine the value of c if C(2 ; c) is a point
          on the graph.
  6.5  Write down the domain and range of f(x).
            
  
  
  
                                                                          a
         Die figuur toon die grafiek van f(x) =  —— + q
                                                                          x
                                                                          a
         The figure shows the graph of f(x) =  —— + q
                                                                          x
  7.1  Bepaal die vergelykings van die horisontale en
          vertikale asimptote en dus die waarde van q.
  7.2  Bereken die waarde van a en dus die vergelyking
          van f(x) as P(0,5 ; 3) 'n punt op die grafiek is.
  7.3  Bereken die koördinate van punt A, die
          X-afsnit van f(x).
  7.4  Bereken die waarde van b as B(b ; −3) 'n punt
          op die grafiek is.
  7.5  Bereken die waarde van c as C(−1,6 ; c) 'n punt
          op die grafiek is.
  7.6  Skryf die definisie- en waardeversamelings van
          f(x) neer.
  
  7.1  Determine the equations of the horizontal and
          vertical asymptotes and thus the value of q.
  7.2  Determine the valur of a and therefore the
          equation of f(x) if P(0,5 ; 3) is a point on the
          graph of f(x).
  7.3  Determine the coordinates of A, the X-intercept
          of f(x).
  7.4  Determine the value of b if B(b ; −3) is a point
          on the graph of f(x).
  7.5  Determine the value of c if C(−1,6 ; c) is a point
          on the graph.
  7.6  Write down the domain and range of f(x).
            
  
  
  
                                                                          a
         Die figuur toon die grafiek van f(x) =  —— + q
                                                                          x
                                                                          a
         The figure shows the graph of f(x) =  —— + q
                                                                          x
  8.1  Bepaal die vergelykings van die horisontale en
          vertikale asimptote en dus die waarde van q.
  8.2  Bereken die waarde van a en dus die vergelyking
          van f(x) as P(4 ; −3,5) 'n punt op die grafiek is.
  8.3  Bereken die koördinate van punt A, die
          X-afsnit van f(x).
  8.4  Bereken die waarde van b as B(2 ; b) 'n punt
          op die grafiek is.
  8.5  Bereken die waarde van c as C(c ; −1) 'n punt
          op die grafiek is.
  8.6  Skryf die definisie- en waardeversamelings van
          f(x) neer.
  
  8.1  Determine the equations of the horizontal and
          vertical asymptotes and thus the value of q.
  8.2  Determine the valur of a and therefore the
          equation of f(x) if P(4 ; −3,5) is a point on the
          graph of f(x).
  8.3  Determine the coordinates of A, the X-intercept
          of f(x).
  8.4  Determine the value of b if B(2 ; b) is a point
          on the graph of f(x).
  8.5  Determine the value of c if C(c ; −1) is a point
          on the graph.
  8.6  Write down the domain and range of f(x).
            
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 10 11 Oefeninge - Graad 10 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page