WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Optelling en aftrekking van algebraïese breuke.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Addition and subtraction of algebraic fractions.
  
Bepaal die waarde van
Determine the value of
  
  
                 a                b
        1.   ────  ┼  ───
                 2                3                                       An. 1.
  
  
  
  
                 2                3
        3.   ────  ┼ ───
                 a                b                                      An. 3.
  
  
  
  
                 3              5
        5.   ────  ┼ ───
                2a            4b                                      An. 5.
  
  
  
  
                            x
        7.  3a  ┼  ────
                           4y                                           An. 7.
  
  
  
  
               x         1         x
        9.  ──  ━  ──  ┼ ──
               5         4        10                                 An. 9.
  
  
  
  
                        b            c
      11.  a  ┼  ───  ━ ───
                       ac          bd                                An. 11.
  
  
  
  
                       a ━ b        3ab ━ b2
      13.  1  ┼  ────  ┼ ──────
                         2b                b2                       An. 13.
  
  
  
  
               2x ━ 3a          a ━ 2x
      15.  ──────  ┼ ──────
                x ━ 2a           x ━ a                           An. 15.
  
  
  
  
                   3                   2
      17.  ──────  ┼ ──────
                x ━ 2             x + 2                           An. 17.
  
  
  
  
                a ━ b              a + b
      19.  ──────  ┼ ──────
                a + b              a ━ b                         An. 19.
  
  
  
  
                   5a                 1
      21.  ──────  ┼ ──────
               a2 ━ 16          a + 4                          An. 21.
  
  
  
  
                2a              4b
        2.   ────  ┼  ───
                 3                5                                          An. 2.
  
  
  
  
                3a             7b
        4.   ────  ┼  ───
                 4              10                                          An. 4.
  
  
  
  
                7x             5x
        6.   ────  ┼  ───
                 8              12                                          An. 6.
  
  
  
  
                 x             x            x
        8.   ───  ┼  ───  ┼  ───
                 2             3           6                               An. 8.
  
  
  
  
                 x             y            z
      10.   ───  ┼  ───  ┼  ───
                ab           bc          ac                             An. 10.
  
  
  
  
                x                    z
      12.  ───  ━  3  ┼  ───
               yz                   xy                                    An. 12.
  
  
  
  
                b ━ c          c ━ a          a ━ b
      14.   ────  ┼  ─────  ┼  ────
                  bc              ac              ab                     An. 14.
  
  
  
  
  
                   1                    1
      16.  ──────  ┼ ──────
                a + b              a ━ b                                An. 16.
  
  
  
  
                   x                    y
      18.  ──────  ┼ ──────
                a ─ x              a ─ y                                An. 18.
  
  
  
  
                   1                    3
      20.  ──────  ┼ ──────
                x + 3             x2 ─ 9                              An. 20.
  
  
  
  
                   c2              c ─ 3d
      22.  ──────  ┼ ──────
              c2 ─ 9d2        c + 3d                              An. 22.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad        To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page