WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Rekursiewe formules.
  
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Recursive formulae.
  
  
1. Bepaal die volgende twee terme van die ry met
     algemene formule
  
1.1  T1 = 8  en  Tn + 1 = Tn  + 3   vir n ≥ 1
  
1.2  T1 = 18  en  Tn + 1 = Tn  + 8   vir n ≥ 1
  
1.3  T1 = 34  en  Tn + 1 = Tn  − 5   vir n ≥ 1
  
1.4  T1 = −18  en  Tn + 1 = Tn  + 3   vir n ≥ 1
  
1.5  T1 = 21  en  Tn + 1 = Tn  − 8   vir n ≥ 1
  
1.6  T1 = 13  en  Tn + 1 = Tn  − 9   vir n ≥ 1
  
1.7  T1 = 7 , T2 = 11  en  Tn + 2 = Tn + 1 + Tn  vir n ≥ 1
  
1.8  T1 = 18 , T2 = 14  en  Tn + 2 = Tn + 1 − Tn  vir n ≥ 1
  
  
  
1. Determine the next two terms of the sequence having
     the general formula
  
1.1  T1 = 8  and  Tn + 1 = Tn  + 3   for n ≥ 1
  
1.2  T1 = 18  and  Tn + 1 = Tn  + 8   for n ≥ 1
  
1.3  T1 = 34  and  Tn + 1 = Tn  − 5   for n ≥ 1
  
1.4  T1 = −18  and  Tn + 1 = Tn  + 3   for n ≥ 1
  
1.5  T1 = 21  and  Tn + 1 = Tn  − 8   for n ≥ 1
  
1.6  T1 = 13  and  Tn + 1 = Tn  − 9   for n ≥ 1
  
1.7  T1 = 7 , T2 = 11  and  Tn + 2 = Tn + 1 + Tn  for n ≥ 1
  
1.8  T1 = 18 , T2 = 14  and  Tn + 2 = Tn + 1 − Tn  for n ≥ 1
  
  
  
2. Skryf rekrsiewe formules vir die volgende rye :
     
  
2.1    18; 23; 28; . . .
  
2.2    33; 39; 45; . . .
  
2.3    57; 53; 49; . . .
  
2.4    35; 29; 23; . . .
  
2.5    −23; −17; −11; . . .
  
2.6    −3; −8; −13; . . .
  
  
2. Write down recursive formulae for the
     following sequences :
  
2.1    18; 23; 28; . . .
  
2.2    33; 39; 45; . . .
  
2.3    57; 53; 49; . . .
  
2.4    35; 29; 23; . . .
  
2.5    −23; −17; −11; . . .
  
2.6    −3; −8; −13; . . .
  
  
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Answers Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page